WHM/cPanel Kurulumu

aşağıdaki tek satır kod ile cpanel kurulumu başlatabiliriz. yüklenmesi donanıma göre 1-2 saati bulmaktadır.

cd /home;wget -N http://httpupdate.cpanel.net/latest;sh latest

Centos Htop Kurulumu

Aşağıdaki 3 Satırı yazdıktan sonra centos(64bit)’umuza htop kurulmuş olucaktır.

wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm
rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.x86_64.rpm
yum install htop

Centos Nload Kurulumu

Aşağıdaki İki Satırı Yazmamız Yeterli Olucaktır.

wget http://pkgs.repoforge.org/nload/nload-0.7.3-1.el5.rf.x86_64.rpm
rpm -ihv nload-0.7.3-1.el5.rf.x86_64.rpm

Cpanel/WHM Sunucu Üzerine Nginx Kurulumu

Cpanel’e Nginx Kurmak için SSH’dan bağlanıp aşağıdaki kodları yazmamız yeterli olucaktır.


cd /usr/local/src
wget http://nginxcp.com/latest/nginxadmin.tar
tar xf nginxadmin.tar
cd publicnginx
./nginxinstaller install

Nginx Reverse Proxy modda çalıştığı için bazen kişi ipsi yerine sunucu ipsi çıkmakta. bunu düzeltmek için ise mod_rpaf kurmamız yeterli. bunun içinde aşağıdaki kodları yine SHH’dan bağlanarak yapmamız gerekmekte.

cd /usr/local/src
wget http://stderr.net/apache/rpaf/download/mod_rpaf-0.6.tar.gz
tar xvzf mod_rpaf-0.6.tar.gz
cd mod_rpaf-0.6
/usr/local/apache/bin/apxs -i -c -n mod_rpaf-2.0.so mod_rpaf-2.0.c

Daha Sonra WHM’dan
Main -> Service Configuration ->Apache Configuration -> Include Editor -> Pre Main Include
Yolunu Takip Ederek, aşağıdaki kodları bu kısma yazın.

LoadModule rpaf_module modules/mod_rpaf-2.0.so

RPAFenable On
# Enable reverse proxy add forward

RPAFproxy_ips 88.88.88.88 99.99.99.99(ip kısımlarını sunucudaki bütün ip adreslerini aralarında bir boşluk olacak şekilde düzenleyiniz)

RPAFsethostname On
# let rpaf update vhost settings allowing to have
# the same hostnames as in the “actual” configuration for the
# forwarding apache installation

RPAFheader X-Real-IP
# Allows you to change which header we have mod_rpaf looking for
# when trying to find the ip the that is forwarding our requests

Daha sonra nginx’i kaldırmak isterseniz

/usr/local/src/publicnginx/nginxinstaller uninstall
Komutu Yeterli Olucaktır.

Cpanel/WHM Mod_Pagespeed Yükleme ve Kurma

Google’ın Mod_Pagespeed’i WHM’a kurmak için sunucumuza SHH’dan bağlanıp aşağıdaki iki satır kodu yazdıktan sonra EasyApache’den Apache’yi yeniden derlememiz yeterli olucaktır.


wget http://prajith.in/scripts/mod_pagespeed-cust-opts.tar.gz
tar -C /var/cpanel/easy/apache/custom_opt_mods -xzf mod_pagespeed-cust-opts.tar.gz

EasyApache’nin 4. Short Options List Bölümünden Mod PageSpeed(Customized By Prajith) kısmını işaretlemeyi unutmayın.